Robert

Föredrag: Jag håller föredrag om framtiden och hur vi kan tänka positivt runt den. Se även min hemsida robert.hjalmarsson.nu

Medial privatsittning med energianalys: Hur omsätter du andlig energi i ditt liv? Hur fungerar dina chakran och var har du dina blockeringar? Hur kan du uppleva mer flyt i ditt liv, både på energiplanet och på ett ekonomiskt plan? Detta är frågor du kan få svar på.

Spiritual healing: En andligt vägledd healingform. Den är en kraftfull kanalisering av universell energi som balanserar dina energier och löser upp såväl fysiska som psykiska blockeringar 


Comments