NLP

Holistisk NLP går bortom den traditionella och ser till hela människan. Här utgår vi från att varje individ har de resurser som behövs för att skapa ett liv i full potential. Vi gör hindren tydliga och plockar fram resurserna. Vi samarbetar alltid med det undermedvetna där oerhörda resurser ligger lagrade. För att
komma i kontakt med det undermedvetna jobbar vi även med djupavslappning i form av trance och lättare hypnos.

Holistisk NLP är benämningen på en uppsättning enkla tekniker för personlig utveckling och effektiv kommunikation. Vi har ju alla vår egen inre karta om hur verkligheten ÄR, här gör vi oss medvetna om hur vi skapat den och hur den egentligen ser ut. Detta gör att vi även respekterar att andra har sina specifika kartor.

Holistisk NLP är metoden som kan skapa din framtid och få dig att förstå din egen verklighet. Den är vägen till att nå de mål du vill inom alla livsområden. Vi  gör upp konkreta välformulerade mål, tar reda på vilka resurser som behövs och släpper sedan de hinder som finns.

Med holistisk NLP klargör du vilka livsvärden som är viktiga för dig och kanske prioriterar du om. Du lär dig att betrakta dina känslor som signaler och acceptera ALLA, då är det lättare att skapa en ny relation till en s.k negativ känsla. Vi lär oss att helt och fullt sätta oss in i andras reaktioner och därmed skapa nya förutsättningar för kommunikation och ömsesidig respekt.

Holistisk NLP gör dig medveten om din kraftzon, vad du tänker,känner,gör och säger Att du äger den och ansvarar fullt ut för den. Den klargör skillnaden mellan självkänsla och självförtroende.

JU BÄTTRE DU MÅR DESTO BÄTTRE HANDLINGAR GÖR DU
Comments